Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 02:46
kontakt
DADELO
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 432,00 32 980,00
113,7%
43 193,00
31,0%
60 852,00
40,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -80,00 3 067,00
---
5 396,00
75,9%
2 434,00
-54,9%
Zysk (strata) brutto -145,00 3 044,00
---
5 589,00
83,6%
2 621,00
-53,1%
Zysk (strata) netto -192,00 2 540,00
---
4 533,00
78,5%
2 112,00
-53,4%
Amortyzacja 401,00 419,00
4,5%
796,00
90,0%
1 169,00
46,9%
Aktywa 19 854,00 21 952,00
10,6%
111 166,00
406,4%
117 101,00
5,3%
Kapitał własny 11 949,00 14 822,00
24,0%
102 297,00
590,2%
104 110,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,74 2,16
24,0%
8,92
313,4%
9,02
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,37
---
0,40
6,8%
0,18
-53,7%