Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 00:08
kontakt
DETGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 230,00 211,00
-8,3%
48,00
-77,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -48,00 -75,00
---
-27,00
---
Zysk (strata) brutto -50,00 -76,00
---
-28,00
---
Zysk (strata) netto -50,00 -76,00
---
-28,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 250,00 1 535,00
22,8%
1 492,00
-2,8%
Kapitał własny 1 105,00 1 328,00
20,2%
1 300,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,66
20,3%
0,65
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,04
---
-0,01
---