Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.30, godz. 03:17
kontakt
PBGAMES
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 226,00 399,00
76,5%
178,00
-55,4%
1 160,00
551,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -207,00 -242,00
---
-292,00
---
485,00
---
Zysk (strata) brutto -207,00 -242,00
---
-307,00
---
483,00
---
Zysk (strata) netto -207,00 -242,00
---
-307,00
---
483,00
---
Amortyzacja 0,00 116,00
---
124,00
6,9%
89,00
-28,2%
Aktywa 2 565,00 2 731,00
6,5%
1 982,00
-27,4%
2 354,00
18,8%
Kapitał własny 1 502,00 1 211,00
-19,4%
15,00
-98,8%
784,00
5 126,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,19
-20,5%
0,00
-98,9%
0,12
5 900,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,04
---
-0,05
---
0,07
---