Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 14:23
kontakt
PBGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 742,00 417,00
-43,8%
20,00
-95,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 420,00 64,00
-84,8%
-310,00
---
Zysk (strata) brutto 419,00 64,00
-84,7%
-311,00
---
Zysk (strata) netto 419,00 64,00
-84,7%
-311,00
---
Amortyzacja 41,00 48,00
17,1%
51,00
6,2%
Aktywa 2 295,00 2 354,00
2,6%
2 145,00
-8,9%
Kapitał własny 719,00 784,00
9,0%
473,00
-39,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,12
9,1%
0,04
-64,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,01
-84,4%
-0,03
---