Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 22:35
kontakt
NANOGROUP
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 703,00 478,00
-32,0%
35,00
-92,7%
52,00
48,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 023,00 -1 183,00
---
-2 391,00
---
-3 479,00
---
Zysk (strata) brutto -1 323,00 -5 666,00
---
-513,00
---
-16 128,00
---
Zysk (strata) netto -1 343,00 -5 666,00
---
-513,00
---
-16 128,00
---
Amortyzacja 3,00 12,00
300,0%
-19,00
---
9,00
---
Aktywa 41 593,00 36 156,00
-13,1%
38 869,00
7,5%
28 105,00
-27,7%
Kapitał własny 41 323,00 35 746,00
-13,5%
38 671,00
8,2%
27 825,00
-28,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,47 2,13
-13,5%
2,31
8,2%
1,38
-40,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,34
---
-0,03
---
-0,80
---