Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 01:39
kontakt
NANOGROUP
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 75,00 75,00
0,0%
0,00
---
20,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -694,00 -694,00
---
-1 210,00
---
-2 240,00
---
Zysk (strata) brutto -594,00 -594,00
---
-1 210,00
---
-2 233,00
---
Zysk (strata) netto -594,00 -594,00
---
-1 210,00
---
-2 233,00
---
Amortyzacja 6,00 6,00
0,0%
11,00
83,3%
4,00
-63,6%
Aktywa 40 843,00 40 843,00
0,0%
34 787,00
-14,8%
40 454,00
16,3%
Kapitał własny 40 773,00 40 773,00
0,0%
34 536,00
-15,3%
40 252,00
16,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,44 2,44
0,0%
2,06
-15,3%
2,00
-2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,04
---
-0,07
---
-0,11
---