Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 01:08
kontakt
PCCROKITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 526 562,00 472 087,00
-10,3%
491 627,00
4,1%
458 873,00
-6,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32 733,00 25 906,00
-20,9%
80 438,00
210,5%
2 915,00
-96,4%
Zysk (strata) brutto 24 740,00 18 314,00
-26,0%
73 503,00
301,3%
-4 767,00
---
Zysk (strata) netto 26 876,00 16 227,00
-39,6%
70 155,00
332,3%
-4 179,00
---
Amortyzacja 51 531,00 34 087,00
-33,9%
34 502,00
1,2%
49 077,00
42,2%
Aktywa 2 323 712,00 2 303 095,00
-0,9%
2 363 899,00
2,6%
2 340 223,00
-1,0%
Kapitał własny 1 218 468,00 1 234 786,00
1,3%
1 305 335,00
5,7%
1 301 260,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 61,37 62,20
1,3%
65,75
5,7%
65,54
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,35 0,82
-39,7%
3,53
332,6%
-0,21
---