Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 17:27
kontakt
ELKOP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 695,00 4 644,00
-1,1%
4 859,00
4,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 416,00 798,00
-43,6%
7 280,00
812,3%
Zysk (strata) brutto 915,00 312,00
-65,9%
6 846,00
2 094,2%
Zysk (strata) netto 812,00 140,00
-82,8%
5 379,00
3 742,1%
Amortyzacja 10,00 32,00
220,0%
30,00
-6,2%
Aktywa 135 323,00 134 382,00
-0,7%
141 033,00
4,9%
Kapitał własny 89 723,00 89 863,00
0,2%
95 242,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,95 1,95
0,2%
2,07
5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
-83,3%
0,12
3 800,0%