Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.19, godz. 04:34
kontakt
PLGROUP
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 030,00 1 347,00
-33,6%
1 347,00
0,0%
822,00
-39,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 176,00 -4 323,00
---
-4 323,00
---
-1 082,00
---
Zysk (strata) brutto -6 159,00 -5 456,00
---
-5 456,00
---
-1 412,00
---
Zysk (strata) netto -6 069,00 -5 617,00
---
-5 617,00
---
-1 392,00
---
Amortyzacja 608,00 173,00
-71,5%
173,00
0,0%
239,00
38,2%
Aktywa 10 617,00 6 410,00
-39,6%
6 410,00
0,0%
5 659,00
-11,7%
Kapitał własny 8 478,00 2 861,00
-66,3%
2 861,00
0,0%
1 469,00
-48,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,14
-66,3%
0,14
0,0%
0,07
-49,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,30 -0,28
---
-0,28
---
-0,07
---