Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 15:21
kontakt
PLGROUP
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 944,00 1 539,00
-20,8%
1 440,00
-6,4%
1 332,00
-7,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 679,00 432,00
-36,4%
311,00
-28,0%
501,00
61,1%
Zysk (strata) brutto 679,00 405,00
-40,4%
311,00
-23,2%
500,00
60,8%
Zysk (strata) netto 679,00 405,00
-40,4%
214,00
-47,2%
500,00
133,6%
Amortyzacja 225,00 400,00
77,8%
400,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 16 961,00 17 974,00
6,0%
17 165,00
-4,5%
17 896,00
4,3%
Kapitał własny 13 744,00 14 807,00
7,7%
14 106,00
-4,7%
7 456,00
-47,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,75 0,74
-1,3%
0,70
-4,7%
0,37
-47,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,02
-45,9%
0,01
-45,0%
0,02
127,3%