Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 08:28
kontakt
MOL
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 491 032 000,00 2 880 068 000,00
15,6%
2 619 622 000,00
-9,0%
2 046 546 000,00
-21,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 365 902 000,00 445 006 000,00
21,6%
222 074 000,00
-50,1%
175 277 000,00
-21,1%
Zysk (strata) brutto 346 247 000,00 384 738 000,00
11,1%
193 782 000,00
-49,6%
196 330 000,00
1,3%
Zysk (strata) netto 298 012 000,00 290 598 000,00
-2,5%
71 535 000,00
-75,4%
167 189 000,00
133,7%
Amortyzacja 106 150 000,00 125 925 000,00
18,6%
176 244 000,00
40,0%
97 167 000,00
-44,9%
Aktywa 8 291 013 000,00 8 546 358 000,00
3,1%
7 967 699 000,00
-6,8%
7 611 718 000,00
-4,5%
Kapitał własny 2 147 483 647,00 2 147 483 647,00
0,0%
2 147 483 647,00
0,0%
2 147 483 647,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3 968,66 4 620,06
16,4%
4 434,02
-4,0%
4 488,56
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 363,68 354,64
-2,5%
87,30
-75,4%
204,03
133,7%