Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 13:15
kontakt
MOL
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 483 427 000,00 1 943 399 000,00
-21,7%
2 494 829 000,00
28,4%
4 424 390 000,00
77,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 146 668 000,00 17 954 000,00
-87,8%
242 114 000,00
1 248,5%
595 560 000,00
146,0%
Zysk (strata) brutto 144 835 000,00 -85 039 000,00
---
261 110 000,00
---
578 159 000,00
121,4%
Zysk (strata) netto 126 436 000,00 -89 956 000,00
---
276 649 000,00
---
490 462 000,00
77,3%
Amortyzacja 178 679 000,00 228 983 000,00
28,2%
244 642 000,00
6,8%
152 544 000,00
-37,6%
Aktywa 4 765 832 000,00 5 762 749 000,00
20,9%
5 904 833 000,00
2,5%
8 291 013 000,00
40,4%
Kapitał własny 2 038 264 000,00 2 147 483 647,00
5,4%
2 147 483 647,00
0,0%
2 147 483 647,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2 487,42 2 659,21
6,9%
2 906,72
9,3%
3 968,66
36,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 154,30 -109,78
---
337,61
---
598,54
77,3%