Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 12:18
kontakt
SANTANDER
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 24 499 000,00 21 933 000,00
-10,5%
30 869 000,00
40,7%
49 922 000,00
61,7%
Przychody z tytułu prowizji 6 716 000,00 6 676 000,00
-0,6%
7 792 000,00
16,7%
8 277 000,00
6,2%
Wynik na działalności bankowej 12 232 000,00 10 432 000,00
-14,7%
13 132 000,00
25,9%
14 038 000,00
6,9%
Zysk (strata) brutto -6 410 000,00 6 914 000,00
---
7 915 000,00
14,5%
8 090 000,00
2,2%
Zysk (strata) netto -10 798 000,00 3 675 000,00
---
4 894 000,00
33,2%
5 241 000,00
7,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 572 881 000,00 1 568 636 000,00
-0,3%
1 722 840 000,00
9,8%
1 780 493 000,00
3,3%
Kapitał własny 82 262 000,00 85 371 000,00
3,8%
89 511 000,00
4,8%
93 469 000,00
4,4%
Współczynnik wypłacalności 15,48 15,82
2,2%
16,20
2,4%
16,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,95 5,14
3,8%
5,33
3,8%
5,78
8,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,65 0,22
---
0,29
31,7%
0,32
11,3%