Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 09:43
kontakt
ESTAR
Kwartalne skonsolidowane
 2023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 3 442 590,00
Kapitał własny 2 758 774,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 166,13
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00