Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 03:07
kontakt
CEREALPLT
Roczne skonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 22 741,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 319,00
Zysk (strata) brutto -6 824,00
Zysk (strata) netto -6 864,00
Amortyzacja 440,00
Aktywa 84,00
Kapitał własny 10,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,86