Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.23, godz. 02:42
kontakt
CEREALPLT
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14,00 6,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto -10,00 6,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto -10,00 6,00
---
0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 92,00 95,00
3,3%
96,00
1,1%
Kapitał własny 6,00 4,00
-33,3%
4,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-33,3%
0,00
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
0,00
---