Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 00:44
kontakt
CEREALPLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6,00 -1,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 1,00 -1,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto 1,00 -1,00
---
0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 96,00 96,00
0,0%
96,00
0,0%
Kapitał własny 7,00 5,00
-28,6%
4,00
-20,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-25,0%
0,00
-33,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---