Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 22:38
kontakt
PHOTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 962,00 1 158,00
20,4%
1 431,00
23,6%
1 921,00
34,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 773,00 3,00
-99,6%
-16,00
---
280,00
---
Zysk (strata) brutto -223,00 -1 743,00
---
-1 012,00
---
-641,00
---
Zysk (strata) netto -232,00 -1 743,00
---
-1 012,00
---
17 773,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 167 181,00 175 239,00
4,8%
173 064,00
-1,2%
191 205,00
10,5%
Kapitał własny 79 132,00 77 424,00
-2,2%
76 592,00
-1,1%
102 962,00
34,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,32 1,29
-2,2%
1,28
-1,0%
1,72
34,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,03
---
-0,02
---
0,30
---