Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 21:31
kontakt
PHOTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 430,00 2 026,00
-16,6%
1 548,00
-23,6%
2 263,00
46,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10,00 -35,00
---
1 044,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 52,00 -760,00
---
7 714,00
---
854,00
-88,9%
Zysk (strata) netto 52,00 -760,00
---
10 627,00
---
854,00
-92,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 204 060,00 201 554,00
-1,2%
232 328,00
15,3%
229 043,00
-1,4%
Kapitał własny 106 076,00 104 668,00
-1,3%
134 277,00
28,3%
134 955,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,73 1,71
-1,3%
2,19
28,3%
2,20
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
0,17
---
0,01
-92,0%