Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:35
kontakt
PHOTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 754,00 2 515,00
233,6%
962,00
-61,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6,00 -35,00
---
773,00
---
Zysk (strata) brutto -980,00 -203,00
---
-223,00
---
Zysk (strata) netto -980,00 -2 701,00
---
-232,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 122 707,00 163 137,00
32,9%
167 181,00
2,5%
Kapitał własny 68 077,00 75 285,00
10,6%
79 132,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,14 1,26
10,6%
1,32
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,04
---
-0,00
---