Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 06:47
kontakt
ATLANTIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 52,00 74,00
42,3%
106,00
43,2%
123,00
16,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 74,00 64,00
-13,5%
103,00
60,9%
115,00
11,7%
Zysk (strata) brutto 117,00 21,00
-82,1%
103,00
390,5%
115,00
11,7%
Zysk (strata) netto 117,00 21,00
-82,1%
103,00
390,5%
115,00
11,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 756,00 6 782,00
0,4%
6 819,00
0,5%
6 949,00
1,9%
Kapitał własny 6 750,00 6 771,00
0,3%
6 795,00
0,4%
6 942,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,20
0,5%
0,20
0,0%
0,21
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-66,7%
0,00
200,0%
0,00
0,0%