Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 07:40
kontakt
TATRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-10-312022-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 498 616,00 517 339,00
3,8%
Kapitał własny 88 735,00 87 569,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,23 13,06
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---