Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 16:59
kontakt
ALLEGRO
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 166 473,00 1 770 148,00
51,8%
2 518 324,00
42,3%
3 602 655,00
43,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 408 187,00 560 369,00
37,3%
827 987,00
47,8%
490 294,00
-40,8%
Zysk (strata) brutto 246 339,00 376 695,00
52,9%
725 840,00
92,7%
253 797,00
-65,0%
Zysk (strata) netto 195 455,00 289 945,00
48,3%
565 516,00
95,0%
103 451,00
-81,7%
Amortyzacja 216 863,00 228 205,00
5,2%
247 062,00
8,3%
391 162,00
58,3%
Aktywa 0,00 14 475 535,00
---
15 756 001,00
8,8%
21 283 783,00
35,1%
Kapitał własny 0,00 6 910 800,00
---
8 737 948,00
26,4%
10 942 746,00
25,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 6,91
---
8,54
23,6%
10,35
21,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,29
48,7%
0,55
90,7%
0,10
-82,3%