Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 08:36
kontakt
IMCOMPANY
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 142 110,00 126 081,00
-11,3%
162 481,00
28,9%
74 857,00
-53,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32 484,00 37 010,00
13,9%
80 093,00
116,4%
18 003,00
-77,5%
Zysk (strata) brutto 28 295,00 26 991,00
-4,6%
78 414,00
190,5%
11 891,00
-84,8%
Zysk (strata) netto 27 813,00 26 998,00
-2,9%
77 552,00
187,3%
11 388,00
-85,3%
Amortyzacja 9 179,00 10 539,00
14,8%
11 776,00
11,7%
10 960,00
-6,9%
Aktywa 334 744,00 319 097,00
-4,7%
411 685,00
29,0%
411 735,00
0,0%
Kapitał własny 156 730,00 143 374,00
-8,5%
197 225,00
37,6%
190 238,00
-3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,72 4,32
-8,5%
5,94
37,6%
5,73
-3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,81
-2,9%
2,34
187,1%
0,34
-85,3%