Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 14:20
kontakt
MILKILAND
Roczne skonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 125 762,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -20 438,00
Zysk (strata) brutto -11 393,00
Zysk (strata) netto -11 474,00
Amortyzacja 7 558,00
Aktywa 177 808,00
Kapitał własny -23 878,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,76
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,37