Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 08:20
kontakt
MILKILAND
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 65 881,00 36 966,00
-43,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 111,00 -6 970,00
---
Zysk (strata) brutto -7 524,00 -22 736,00
---
Zysk (strata) netto -7 263,00 -22 742,00
---
Amortyzacja 4 140,00 2 399,00
-42,1%
Aktywa 167 699,00 168 517,00
0,5%
Kapitał własny -14 330,00 -14 097,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,46 -0,45
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,23 -0,73
---