Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 22:01
kontakt
ICPD
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 511,00 1 528,00
-72,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 343,00 -1 050,00
---
Zysk (strata) brutto -1 986,00 -356,00
---
Zysk (strata) netto -1 986,00 -356,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 45 367,00 46 376,00
2,2%
Kapitał własny -703,00 20 823,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,12 0,75
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,33 -0,01
---