Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 15:58
kontakt
ICPD
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 215,00 1 215,00
0,0%
6 029,00
396,2%
875,00
-85,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -39,00 471,00
---
-3 087,00
---
-1 692,00
---
Zysk (strata) brutto 506,00 -572,00
---
3 740,00
---
473,00
-87,4%
Zysk (strata) netto 506,00 -572,00
---
3 740,00
---
473,00
-87,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 45 607,00 44 329,00
-2,8%
51 684,00
16,6%
54 194,00
4,9%
Kapitał własny 23 330,00 22 125,00
-5,2%
28 909,00
30,7%
29 284,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,84
0,0%
1,04
23,9%
1,06
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
0,0%
0,14
650,0%
0,02
-87,4%