Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 16:37
kontakt
KERNEL
Roczne skonsolidowane
 2020-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 106 780,00 4 106 780,00
0,0%
5 594 800,00
36,2%
5 331 545,00
-4,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 337 276,00 337 276,00
0,0%
689 293,00
104,4%
90 667,00
-86,8%
Zysk (strata) brutto 144 825,00 144 825,00
0,0%
537 974,00
271,5%
-43 481,00
---
Zysk (strata) netto 117 865,00 117 865,00
0,0%
512 708,00
335,0%
-41 102,00
---
Amortyzacja 105 742,00 105 742,00
0,0%
116 486,00
10,2%
129 676,00
11,3%
Aktywa 3 164 703,00 3 164 703,00
0,0%
3 996 579,00
26,3%
4 185 612,00
4,7%
Kapitał własny 1 492 667,00 1 492 667,00
0,0%
1 946 150,00
30,4%
1 683 188,00
-13,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,76 17,76
0,0%
23,16
30,4%
20,03
-13,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,40 1,40
0,0%
6,10
334,9%
-0,49
---