Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 13:05
kontakt
KERNEL
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 416 168,00 654 557,00
57,3%
1 235 227,00
88,7%
1 235 227,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -454 546,00 142 467,00
---
244 359,00
71,5%
244 359,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -422 549,00 166 579,00
---
219 797,00
31,9%
219 797,00
0,0%
Zysk (strata) netto -338 561,00 161 535,00
---
206 581,00
27,9%
206 581,00
0,0%
Amortyzacja 24 909,00 25 909,00
4,0%
32 787,00
26,5%
32 787,00
0,0%
Aktywa 4 185 612,00 3 901 663,00
-6,8%
4 029 217,00
3,3%
4 029 217,00
0,0%
Kapitał własny 1 683 188,00 1 602 791,00
-4,8%
1 800 852,00
12,4%
1 800 852,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,03 19,07
-4,8%
21,43
12,4%
21,43
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -4,03 1,92
---
2,46
27,9%
2,46
0,0%