Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.22, godz. 02:12
kontakt
TAXUSFUND
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1,00
Zysk (strata) brutto -1,00
Zysk (strata) netto -1,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 255 748,00
Kapitał własny 255 353,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00
baner_SCANER_920X112_10.jpg