Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.16, godz. 01:57
kontakt
PROCHNIK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 268,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -903,00
Zysk (strata) brutto -797,00
Zysk (strata) netto -797,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 13 487,00
Kapitał własny -34 258,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,64
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02
baner_SCANER_920X112_10.jpg