Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.15, godz. 09:31
kontakt
PFLEIDER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 240,00 4 198,00
---
-12 634,00
---
Zysk (strata) brutto 3 660,00 114 310,00
3 023,2%
-23 708,00
---
Zysk (strata) netto 2 638,00 114 471,00
4 239,3%
-23 708,00
---
Amortyzacja 4,00 3,00
-25,0%
69,00
2 200,0%
Aktywa 2 217 459,00 2 278 687,00
2,8%
2 218 686,00
-2,6%
Kapitał własny 1 020 502,00 1 135 138,00
11,2%
1 111 989,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,77 17,54
11,2%
17,19
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 1,77
4 214,6%
-0,37
---
baner_SCANER_920X112_10.jpg