Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.28, godz. 16:48
kontakt
PFLEIDER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 819,00
Zysk (strata) brutto 17 993,00
Zysk (strata) netto 15 638,00
Amortyzacja 69,00
Aktywa 2 269 066,00
Kapitał własny 1 128 186,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,44
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24
baner_SCANER_920X112_10.jpg