Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.11, godz. 06:39
kontakt
HUBSTYLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 185,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -568,00
Zysk (strata) brutto -527,00
Zysk (strata) netto -527,00
Amortyzacja 56,00
Aktywa 7 435,00
Kapitał własny 2 983,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02
baner_SCANER_920X112_10.jpg