Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.06.24, godz. 23:19
kontakt
GRUPAAZOTY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-06-302018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 430 128,00 436 200,00
1,4%
483 033,00
10,7%
558 146,00
15,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 081,00 -10 976,00
---
4 302,00
---
78 251,00
1 718,9%
Zysk (strata) brutto 80 201,00 52 926,00
-34,0%
-4 903,00
---
69 347,00
---
Zysk (strata) netto 79 565,00 52 829,00
-33,6%
-7 023,00
---
57 099,00
---
Amortyzacja 27 517,00 28 003,00
1,8%
30 176,00
7,8%
29 743,00
-1,4%
Aktywa 7 108 475,00 7 046 620,00
-0,9%
8 603 645,00
22,1%
8 574 809,00
-0,3%
Kapitał własny 4 737 829,00 4 799 946,00
1,3%
4 788 188,00
-0,2%
4 845 110,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 47,76 48,39
1,3%
48,27
-0,2%
48,84
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,53
-33,5%
-0,07
---
0,58
---
baner_SCANER_920X112_10.jpg