Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.28, godz. 16:57
kontakt
ASBIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 411 054,00
Kapitał własny 61 577,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,11
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00
baner_SCANER_920X112_10.jpg