Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.13, godz. 10:38
kontakt
FON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 82,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -184,00
Zysk (strata) brutto -22,00
Zysk (strata) netto -22,00
Amortyzacja 8,00
Aktywa 9 448,00
Kapitał własny 9 435,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00
baner_SCANER_920X112_10.jpg