Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.14, godz. 06:36
kontakt
PBG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 791,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 321,00
Zysk (strata) brutto -16 706,00
Zysk (strata) netto -16 706,00
Amortyzacja 381,00
Aktywa 332 802,00
Kapitał własny -311 282,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,38
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02
baner_SCANER_920X112_10.jpg