Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.21, godz. 14:32
kontakt
SELVITA
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 527,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -443,00
Zysk (strata) brutto -623,00
Zysk (strata) netto 63,00
Amortyzacja 439,00
Aktywa 33 956,00
Kapitał własny 17 470,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,08
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00
baner_SCANER_920X112_10.jpg