Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.28, godz. 16:27
kontakt
SANPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 546 549,00 1 563 343,00
1,1%
1 589 356,00
1,7%
1 544 524,00
-2,8%
Przychody z tytułu prowizji 482 330,00 507 272,00
5,2%
505 573,00
-0,3%
522 301,00
3,3%
Wynik na działalności bankowej 1 332 920,00 1 406 177,00
5,5%
1 024 583,00
-27,1%
1 063 021,00
3,8%
Zysk (strata) brutto 687 964,00 771 424,00
12,1%
642 825,00
-16,7%
632 876,00
-1,5%
Zysk (strata) netto 559 049,00 620 590,00
11,0%
477 687,00
-23,0%
456 198,00
-4,5%
Amortyzacja 129 727,00 135 426,00
4,4%
136 200,00
0,6%
132 508,00
-2,7%
Aktywa 185 555 589,00 181 300 141,00
-2,3%
177 444 112,00
-2,1%
181 471 487,00
2,3%
Kapitał własny 24 434 092,00 23 191 616,00
-5,1%
23 777 334,00
2,5%
24 177 586,00
1,7%
Współczynnik wypłacalności 18,78 18,51
-1,4%
18,49
-0,1%
19,58
5,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 239,34 227,17
-5,1%
232,91
2,5%
236,83
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,48 6,08
11,0%
4,68
-23,0%
4,47
-4,5%
baner_SCANER_920X112_10.jpg