Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.09.22, godz. 09:25
kontakt
MEDARD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19,00
Zysk (strata) brutto -19,00
Zysk (strata) netto -19,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 1 930,00
Kapitał własny 392,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01
baner_SCANER_920X112_10.jpg