Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.09, godz. 15:56
kontakt
WOLFSTF
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -65,00
Zysk (strata) brutto -83,00
Zysk (strata) netto -83,00
Amortyzacja 7,00
Aktywa 28 204,00
Kapitał własny 21 650,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01
baner_SCANER_920X112_10.jpg