Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.09, godz. 16:15
kontakt
SILVAIR-REGS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 21 348,00
Kapitał własny 18 319,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,60
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00
baner_SCANER_920X112_10.jpg