Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.23, godz. 04:00
kontakt
NOVATURAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 45 340,00
Kapitał własny 8 523,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,09
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00
baner_SCANER_920X112_10.jpg