Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.15, godz. 13:54
kontakt
SPARKVC
Roczne skonsolidowane
 2015-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 210,00
Zysk (strata) brutto -554,00
Zysk (strata) netto -652,00
Amortyzacja 300,00
Aktywa 13 445,00
Kapitał własny 13 152,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00
baner_SCANER_920X112_10.jpg