Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.03, godz. 00:35
kontakt
PLANETINN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -51,00
Zysk (strata) brutto -51,00
Zysk (strata) netto -51,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 6 090,00
Kapitał własny 1 213,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01
baner_SCANER_920X112_10.jpg