Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.15, godz. 10:30
kontakt
MEDAPP
Roczne skonsolidowane
 2015-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 46,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 685,00
Zysk (strata) brutto -1 253,00
Zysk (strata) netto -1 253,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 6 446,00
Kapitał własny 5 313,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01
baner_SCANER_920X112_10.jpg