Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.23, godz. 00:06
kontakt
MEDGALIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 458,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -151,00
Zysk (strata) brutto -160,00
Zysk (strata) netto -160,00
Amortyzacja 25,00
Aktywa 2 605,00
Kapitał własny -822,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,06
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01
baner_SCANER_920X112_10.jpg