Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.27, godz. 23:16
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody z tytułu odsetek 350 888,00 361 203,00
2,9%
355 094,00
-1,7%
352 557,00
-0,7%
Przychody z tytułu prowizji 168 287,00 155 579,00
-7,6%
149 738,00
-3,8%
150 422,00
0,5%
Wynik na działalności bankowej 311 031,00 277 929,00
-10,6%
273 323,00
-1,7%
155 797,00
-43,0%
Zysk (strata) brutto 169 020,00 159 238,00
-5,8%
225 149,00
41,4%
30 842,00
-86,3%
Zysk (strata) netto 132 060,00 113 316,00
-14,2%
173 941,00
53,5%
23 440,00
-86,5%
Amortyzacja 42 196,00 0,00
---
85 793,00
---
0,00
---
Aktywa 51 171 020,00 51 892 083,00
1,4%
51 897 712,00
0,0%
62 192 943,00
19,8%
Kapitał własny 6 725 576,00 6 883 471,00
2,3%
7 023 703,00
2,0%
7 091 572,00
1,0%
Współczynnik wypłacalności 16,30 16,00
-1,8%
17,00
6,2%
16,70
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 51,47 52,68
2,3%
53,76
2,0%
54,28
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,01 0,87
-14,2%
1,33
53,5%
0,18
-86,6%
baner_SCANER_920X112_10.jpg