Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.22, godz. 13:50
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody z tytułu odsetek 338 424,00 350 888,00
3,7%
361 203,00
2,9%
Przychody z tytułu prowizji 146 423,00 168 287,00
14,9%
155 579,00
-7,6%
Wynik na działalności bankowej 152 848,00 311 031,00
103,5%
277 929,00
-10,6%
Zysk (strata) brutto 102 782,00 169 020,00
64,4%
159 238,00
-5,8%
Zysk (strata) netto 59 485,00 132 060,00
122,0%
113 316,00
-14,2%
Amortyzacja 0,00 42 196,00
---
0,00
---
Aktywa 49 364 236,00 51 171 020,00
3,7%
51 892 083,00
1,4%
Kapitał własny 7 014 878,00 6 725 576,00
-4,1%
6 883 471,00
2,3%
Współczynnik wypłacalności 15,90 16,30
2,5%
16,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 53,69 51,47
-4,1%
52,68
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,46 1,01
122,2%
0,87
-14,2%
baner_SCANER_920X112_10.jpg