Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.04, godz. 19:35
kontakt
RAFAKO
Kwartalne skonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 206 467,00 298 575,00
44,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -185 075,00 -30 286,00
---
Zysk (strata) brutto -185 287,00 -30 610,00
---
Zysk (strata) netto -175 896,00 -24 670,00
---
Amortyzacja 4 463,00 4 347,00
-2,6%
Aktywa 1 322 855,00 1 283 823,00
-3,0%
Kapitał własny 414 100,00 389 643,00
-5,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,25 3,06
-5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,38 -0,19
---
baner_SCANER_920X112_10.jpg