Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.06, godz. 11:12
kontakt
HETAN
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 156,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -211,00
Zysk (strata) brutto -170,00
Zysk (strata) netto -170,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 267,00
Kapitał własny -874,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,00
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00
baner_SCANER_920X112_10.jpg